WP-DOC

Pisanie motywu

05.02 Panele boczne – kilka sidebar

Ostatnia modyfikacja: 01.04.2021

WordPress daje możliwość rejestracji więcej niż jednego paska bocznego. W artykule 05.01 Panel boczny – sidebar, jest dokładne wyjaśnienie rejestracji pojedynczego sidebar. Wiedza z tego artykułu, będzie kluczowa do zrozumienia poniższej treści.

Rejestracja kilku sidebar

To gdzie ma być wyświetlona zawartość widżetów z danego sidebar, służy identyfikator czyli id podany w funkcji register_sidebar(). Należy pamiętać, aby nazwa name, również była inna, aby umożliwić identyfikację paska bocznego w panelu administratora WordPress. Na listingu niżej rejestracja trzech pasków bocznych.

Rejestracja trzech pasków bocznych

function reg_sidebar() {
  register_sidebar(array(
		'name'     => 'Panel boczny lewy', 'nazwamotywu',
		'id'      => 'sidebar-left',
    'description'  => 'Tutaj przeciągnij widżet.', 'nazwamotywu',
		'before_widget' => '<div id="%1$s" class="aside_box %2$s">',
		'after_widget' => '</div>',
		'before_title' => '<h2>',
    'after_title'  => '</h2>'
  ));
  register_sidebar(array(
		'name'     => 'Panel boczny prawy', 'nazwamotywu',
		'id'      => 'sidebar-right',
    'description'  => 'Tutaj przeciągnij widżet.', 'nazwamotywu',
		'before_widget' => '<div id="%1$s" class="aside_box %2$s">',
		'after_widget' => '</div>',
		'before_title' => '<h2>',
    'after_title'  => '</h2>'
  ));
  register_sidebar(array(
		'name'     => 'Panel boczny dolny', 'nazwamotywu',
		'id'      => 'sidebar-bottom',
    'description'  => 'Tutaj przeciągnij widżet.', 'nazwamotywu',
		'before_widget' => '<div id="%1$s" class="aside_box %2$s">',
		'after_widget' => '</div>',
		'before_title' => '<h2>',
    'after_title'  => '</h2>'
	));
}
add_action('widgets_init','reg_sidebar');

W zależności gdzie chcemy wyświetlić jaki sidebar, wystarczy podać odpowiedni identyfikator id.

Wyświetlenie paska bocznego

<?php if (is_active_sidebar('sidebar-right')) : ?>
  <?php dynamic_sidebar('sidebar-right'); ?>  
<?php else: ?>
  // Tutaj informacja, w przypadku braku rejestracji sidebar lub braku umieszczonego widżetu.
<?php endif; ?>

Dobrą praktyką jest, aby nazwa id wskazywała na miejsce zastosowania paska bocznego.

Podczas rejestracji wszystkich trzech sidebar, różnica polega tylko i wyłącznie na innej nawie identyfikatora id oraz nazwie name. Z pozostałych elementów można utworzyć osobną tablicę i za pomocą funkcji PHP array_merge(), połączyć ją z tablicą wewnątrz funkcji register_sidebar(). Na listingu niżej rejestracja tych samych sidebar z wykorzystaniem funkcji array_merge().

Skrócona rejestracja kilku sidebar

function reg_sidebar() {

  $array_shared = array (
    'description'  => 'Tutaj przeciągnij widżet.', 'nazwamotywu',
		'before_widget' => '<div id="%1$s" class="aside_box %2$s">',
		'after_widget' => '</div>',
		'before_title' => '<h2>',
    'after_title'  => '</h2>'
  );

  register_sidebar(array_merge(
    $array_shared,
    array(
      'name' => 'Panel boczny lewy', 'nazwamotywu',
      'id'  => 'sidebar-left'
    )
  ));

  register_sidebar(array_merge(
    $array_shared,
    array(
      'name' => 'Panel boczny prawy', 'nazwamotywu',
      'id'  => 'sidebar-right'
    )
  ));

  register_sidebar(array_merge(
    $array_shared,
    array(
      'name' => 'Panel boczny dolny', 'wpnauka',
      'id'  => 'sidebar-bottom'
    )
  ));
}
add_action('widgets_init','reg_sidebar');

Sidebar w osobnym pliku

Każdy zarejestrowany sidebar, można umieścić w osobnym pliku. Na przykład sidebar o identyfikatorze id sidebar-left, może zostać umieszczony w pliku sidebar-left.php. Analogicznie sidebar-right w pliku sidebar-right.php a sidebar-bottom w pliku sidebar-bottom.php. Funkcja get_sidebar(), wczytuje plik sidebar.php. Jeżeli jako argument tej funkcji podamy slug nazwy pliku czyli left, right lub bottom, zostanie załadowany odpowiedni plik.

Przykład załadowania pliku po nazwie slug.

// Dla pliku sidebar-left.php
get_sidebar('left');

// Dla pliku sidebar-right.php
get_sidebar('right');

// Dla pliku sidebar-bottom.php
get_sidebar('bottom');

KOMENTARZE

Jeżeli masz pytanie lub sugestie dotyczącą artykułu to napisz komentarz. Wartościowe komentarze zostaną umieszczone jako opinie warte uwagi.

Napisz komentarz

Wszystkie pola są obowiązkowe. E-mail nie będzie udostępniony, ani wykorzystywany do rozsyłania wiadomości reklamowych.

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.