WP-DOC

Pisanie motywu

06.01 Data i godzina postu

Ostatnia modyfikacja: 19.01.2021

Funkcje służące do wyświetlenia daty lub godziny publikacji postu, są wyświetlane według ustawień panelu administracyjnym WordPress. Można również definiować własne formatowanie wyświetlania godziny lub daty postu.

czytaj więcej

06.02 Autor postu

Ostatnia modyfikacja: 19.01.2021

W motywie WordPress można wyświetlić różne informacje na temat autora postu, między innymi jego nazwę czy opis.

czytaj więcej

06.04 Kotwica linku do posta – the_content()

Ostatnia modyfikacja: 19.01.2021

Wyświetlając fragment postu za pomocą funkcji the_content(), automatycznie jest tworzony link do pełnego postu. Link zawiera na końcu kotwicę, która nie zawsze jest pożądana. Zobacz jak ją usunąć.

czytaj więcej

06.06 Klasy CSS w nawigacji

Ostatnia modyfikacja: 13.11.2020

Tworzona nawigacja przez WordPress to lista nieuporządkowana. Do każdego elementu listy dodawane są klasy CSS, co umożliwia nadanie dowolnego stylu. Klasy te są również dodawane w zależności od klikniętego elementu.

czytaj więcej

06.08 Miniatury postów

Ostatnia modyfikacja: 19.01.2021

Do wyświetlenia miniatury postu, czyli tak zwanego obrazka wyróżniającego, służy funkcja the_post_thumbnail(). Podając odpowiedni argument funkcji możemy wyświetlić obrazek o odpowiedniej rozdzielczości.

czytaj więcej