WP-DOC

Pisanie motywu

06.01 Data i godzina postu

Ostatnia modyfikacja: 19.01.2021

Data i godzina publikacji postu

Do wyświetlanie daty postu służy funkcja the_date() natomiast godziny funkcja the_time(). Obie funkcje jako argument przyjmują format zgodnie z dokumentacją PHP. Funkcje te wyświetla datę lub godzinę aktualnego wpisu w pętli WordPress.

Data i godzina ostatniej modyfikacji postu

Do wyświetlanie daty ostatniej edycji postu służy funkcja the_modified_date(), natomiast godziny funkcja the_modified_time(). Obie funkcje jako argument przyjmuje format zgodnie z dokumentacją PHP. Funkcja te wyświetla datę lub godzinę modyfikacji aktualnego wpisu w pętli WordPress.

Argumenty funkcji wyświetlające czas

Poniżej tabela prezentująca najczęściej wykorzystywane argumenty jakie może przyjąć funkcja the_date(), the_time() oraz the_modified_date() the_modified_time().

W przypadku braku podania argumentów funkcji, zostanie wyświetlona data lub godzina w formacie ustalonym w panelu administratora WordPress w Ustawienia - Ogólne

Data

ArgumentOpis argumentuPrzykład
YRok w postaci 4 cyfrowej liczby2020
yRok w postaci 2 cyfrowej liczby20
mMiesiąc w postaci liczb poprzedzonego zerem01-12
nMiesiąc w postaci liczb bez poprzedzającego zera1-12
FMiesiąc w postaci pełnej nazwy miesiącaListopad
MMiesiąc w postaci skróconej nazwy miesiącaLis
dDzień w postaci liczbowej poprzedzonego zerem01-31
jDzień w postaci liczbowej bez poprzedzającego zera1-31
lDzień w postaci pełnej nazwy dniawtorek
DDzień w postaci skróconej nazwywt

Nazwy miesiąca oraz dni w pełnej nazwie i ich skrótów, będą wyświetlane w języku uzależnionym od ustawień. Ustawienie języka można zmienić w panelu administratora Ustawienia - Ogólne - Język witryny. Oznacza to, że nazwy i skróty dni oraz miesiąca będą w języku polskim, jeżeli język witryny będzie ustawiony na Polski.

Czas

ArgumentOpis argumentuPrzykład
aOznaczenie południe, popołudnie małymi literamiam, pm
AOznaczenie południe, popołudnie wielkimi literamiAM, PM
gGodzina w formacie 12 godzinnym bez poprzedzającego zera1-12
hGodzina w formacie 12 godzinnym z poprzedzającym zerem01-12
GGodzina w formacie 24 godzinnym bez poprzedzającego zera0-23
HGodzina w formacie 24 godzinnym z poprzedzającym zerem00-23
iMinuty z poprzedzającym zerem00-59
sSekundy z poprzedzającym zerem00-59
cPełna data i czas zgodna z ISO 86012004-02-12T15:19:21+00:00
rPełna data i czas zgodna z RFC 2822Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
uUnix format 1455880176

Przykłady zastosowania argumentów

Wszystkie przykłady poniżej są prezentowane na funkcji the_date() oraz the_time(). Te same przykłady zastosowane dla funkcji the_modified_date() oraz the_modified_time(), będą działać dokładnie w ten sam sposób. W komentarzu wynik działania kodu.

Przykłady zastosowania argumentów dla funkcji the_date() the_time() oraz the_modified_date() the_modified_time()

// Wszystkie przykłady przy założeniu, że post został dodany 06.11.2020 o godzinie 10:30
<p>Dodano: <?php the_date('d.m.Y'); ?></p> // Dodano: 06.11.2020
<p>Dodano: <?php the_date('d-m-Y'); ?></p> // Dodano: 06-11-2020
<p>Dodano: <?php the_date('j F Y'); ?></p> // Dodano: 6 Listopad 2020
<p>Dodano: <?php the_date('F Y'); ?></p> // Dodano: Listopad 2020
<p>Dodano: <?php the_date('d.m.Y - H:i'); ?></p> // Dodano: 06.11.2020 - 10:30
<p>Dodano: <?php the_time('d.m.Y - H:i'); ?></p> // Dodano: 06.11.2020 - 10:30
<p>Dodano: <?php the_date('d.m.Y'); ?> o godzinie: <?php the_time('G:i'); ?></p> // Dodano 06.11.2020 o godzinie 10:30

Pobieranie daty wpisu

Jeżeli chcemy pobrać datę utworzenia dowolnego wpisu, należy posłużyć się funkcją get_the_date(), natomiast godziny get_the_time(). W przypadku daty ostatniej modyfikacji postu służy funkcja get_the_modified_date(), natomiast godziny get_the_modified_time(). Wyżej wymienione funkcje przyjmują dwa parametry:

  1. Format daty – jak w tabeli wyżej.
  2. ID postu, którego datę chcemy pobrać.

Przykład wykorzystania funkcji get_the_time() , get_the_time() oraz get_the_modified_date(), get_the_modified_time()

// Data utworzenia postu
get_the_date('d.m.Y',10);
get_the_time('H:i',10);

// Data modyfikacji postu
get_the_modified_date('d.m.Y',10);
get_the_modified_time('H:i',10);

// Zamiast wartości liczbowej ID postu, można podać zmienną
$post_id = 10;
get_the_date('d.m.Y',$post_id);
get_the_time('H:i',$post_id);

get_the_modified_date('d.m.Y',$post_id);
get_the_modified_time('H:i',$post_id);

KOMENTARZE

Jeżeli masz pytanie lub sugestie dotyczącą artykułu to napisz komentarz. Wartościowe komentarze zostaną umieszczone jako opinie warte uwagi.

Napisz komentarz

Wszystkie pola są obowiązkowe. E-mail nie będzie udostępniony, ani wykorzystywany do rozsyłania wiadomości reklamowych.

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.