WP-DOC

Pisanie motywu

06.05 Wyświetlanie menu

Ostatnia modyfikacja: 01.04.2021

Artykuł 02.06 Budowa nawigacji przedstawia jak zaprogramować nawigację na stronie. Przedstawiona w nim funkcja wp_nav_menu(), może przyjąć wiele parametrów. Poniżej ich lista.

 • menu – Identyfikuje menu. Podana wartość musi być liczbą (init) lub ciągiem znaków (string).
 • menu_class – Klasa CSS używana dla elementu ul tworzącego menu. Domyślne menu. Podana wartość musi być ciągiem znaków (string).
 • menu_id – Identyfikator stosowany do elementu ul tworzącego menu. Domyślnie jest to slug menu. Podana wartość musi być ciągiem znaków (string).
 • container – Element wewnątrz którego ma zastać umieszczona nawigacja ul. Domyślnie div. Podana wartość musi być ciągiem znaków (string).
 • container_class – Klasa zastosowana do kontenera. Domyślne menu-{menu slug}-container. Podana wartość musi być ciągiem znaków (string).
 • container_id – Identyfikator kontenera. Podana wartość musi być ciągiem znaków (string).
 • container_aria_label – trybut aria-label stosowany do kontenera, gdy jest to element nav. Podana wartość musi być ciągiem znaków (string).
 • fallback_cb – Jeśli nawigacja nie istnieje, zostanie uruchomiona funkcja zwrotna. Domyślnie jest to wp_page_menu(). Podana wartość musi być typu bool (true/false).
 • before – Tekst przed znacznikiem odsyłacza. Podana wartość musi być ciągiem znaków (string).
 • after – Tekst po znaczniku odsyłacza. Podana wartość musi być ciągiem znaków (string).
 • link_before – Tekst przed tekstem linku. Podana wartość musi być ciągiem znaków (string).
 • link_after – Tekst po tekście linku. Podana wartość musi być ciągiem znaków (string).
 • echo – Określa, czy wyświetlić menu, czy je zwrócić. Domyślnie true. Podana wartość musi być typu bool (true/false).
 • depth – Ile poziomów hierarchii ma zostać uwzględnionych. 0 oznacza wszystko. Domyślnie 0. Podana wartość musi być liczbą (init)
 • walker – instancja klasy niestandardowej. Podana wartość musi być typu object.
 • theme_location – Lokalizacja motywu. Musi być zarejestrowany za pomocą register_nav_menu (), aby można byłą ją wybrać. Podana wartość musi być typu bool (true/false).
 • items_wrap – Jak elementy listy powinny być opakowane. Używa formatu printf () z numerowanymi symbolami zastępczymi. Domyślnie jest to ul z identyfikatorem i klasą. Podana wartość musi być typu bool (true/false).
 • item_spacing – Określa, czy zachować spacje w kodzie HTML menu. Akceptuje preserv lub discard. Domyślnie preserve. Podana wartość musi być typu bool (true/false).

Przykładowe wykorzystanie parametrów

wp_nav_menu(array(
  'container'    => 'div', // Nawigacja ul zostanie umieszczona wewnątrz elementu div
  'container_class' => 'nav_header', // Klasa element div, wewnątrz którego będzie nawigacja ul - <div class="nav_header">
  'menu_class' => 'nav_list' // Nazwa klasy jaką otrzyma lista ul <ul class="nav_list">
));

KOMENTARZE

Jeżeli masz pytanie lub sugestie dotyczącą artykułu to napisz komentarz. Wartościowe komentarze zostaną umieszczone jako opinie warte uwagi.

Napisz komentarz

Wszystkie pola są obowiązkowe. E-mail nie będzie udostępniony, ani wykorzystywany do rozsyłania wiadomości reklamowych.

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.