WP-DOC

Pisanie motywu

06.06 Klasy CSS w nawigacji

Ostatnia modyfikacja: 13.11.2020

Tworząc nawigację, WordPress domyślnie nadaje klasy dla elementów je tworzących. Poniżej lista klas CSS.

Wszystkie elementy nawigacji

 • menu-item – Ta klasa jest dodawana do każdej pozycji menu.
 • menu-item-has-childrenTa klasa jest dodawana do pozycji menu, która zawiera elementy podrzędne (pod menu).
 • menu-item-object-[object] – Ta klasa jest dodawana do każdej pozycji menu, gdzie {obiekt} jest typem postu lub taxonomy.
 • menu-item-object-category – Ta klasa jest dodawana do elementów menu, które odpowiadają kategorii.
 • menu-item-object-tag – Ta klasa jest dodawana do elementów menu, które odpowiadają tagom.
 • menu-item-object-page – Ta klasa jest dodawana do elementów menu, które odpowiadają stronom statycznym.
 • menu-item-object-[custom] – Ta klasa jest dodawana do elementów menu, które odpowiadają niestandardowemu typowi wpisu lub niestandardowej taxonomy.
 • menu-item-type-[type] – Ta klasa jest dodawana do każdego elementu menu, gdzie [type] to post_type lub taxonomy.
 • menu-item-type-post_type – Ta klasa jest dodawana do pozycji menu, które odpowiadają typom postów: tj. Statycznym lub niestandardowym typom postów.
 • menu-item-type-taxonomy – Ta klasa jest dodawana do pozycji menu, które odpowiadają taxonomies: tj. Kategoriom, znacznikom lub niestandardowym taxonomies.

Bieżące elementy nawigacji

 • current-menu-itemTa klasa jest dodawana do elementu menu, które odpowiadają aktualnie wyświetlanej stronie.
 • current-menu-parentTa klasa jest dodawana do elementu menu, które odpowiadają hierarchicznemu elementowi nadrzędnemu aktualnie wyświetlanej strony.
 • current-[object]-parent – Ta klasa jest dodawana do pozycji menu, które odpowiadają hierarchicznemu rodzicowi aktualnie wyświetlanego obiektu, gdzie [obiekt] odpowiada wartości używanej dla menu-item-object- [object].
 • current-{type}-parent – Ta klasa jest dodawana do pozycji menu, które odpowiadają hierarchicznemu rodzicowi aktualnie wyświetlanego typu, gdzie [typ] odpowiada wartości używanej dla menu-item-type- [type].
 • current-menu-ancestor – Ta klasa jest dodawana do elementów menu, które odpowiadają hierarchicznemu przodkowi aktualnie wyświetlanej strony.
 • current-{object}-ancestor – Ta klasa jest dodawana do pozycji menu, które odpowiadają hierarchicznemu przodkowi aktualnie wyświetlanego obiektu, gdzie [obiekt] odpowiada wartości używanej dla menu-item-object- [object].
 • current-{type}-ancestor – Ta klasa jest dodawana do pozycji menu, które odpowiadają przodkowi hierarchicznemu aktualnie wyświetlanego typu, gdzie [typ] odpowiada wartości używanej dla menu-item-type- [type].

Strona główna

 • menu-item-homeTa klasa jest dodawana do elementów menu, które odpowiadają stronie głównej serwisu.

KOMENTARZE

Jeżeli masz pytanie lub sugestie dotyczącą artykułu to napisz komentarz. Wartościowe komentarze zostaną umieszczone jako opinie warte uwagi.

Napisz komentarz

Wszystkie pola są obowiązkowe. E-mail nie będzie udostępniony, ani wykorzystywany do rozsyłania wiadomości reklamowych.

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.